Τίτλος Παραδοτέου: Π5.2 – Πρωτόκολλα εμπλουτισμού κανναβέλαιου σε πιλοτική κλίμακα.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): PHARMAGNOSE Α.Ε.