Τίτλος Παραδοτέου: Π4.2 – Πρωτόκολλα εμπλουτισμού κανναβέλαιου σε κανναβιδιόλη.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): PHARMAGNOSE S.A.