Τίτλος Παραδοτέου: Π3.4 – Έκθεση αξιολόγησης των σκευασμάτων κάνναβης για την παρεμπόδιση ενζύμων.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΤΦΠΑ