Τίτλος Παραδοτέου: Π3.2 – Eπίδραση της προχορήγησης κανναβιδιόλης σε προκλινικό πρότυπο ψύχωσης μέσω D-αμφεταμίνης.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΕΦΙΠΙ