Τίτλος Παραδοτέου: Π2.5 – Εφαρμοζόμενα πρωτόκολλα ανάλυσης εκχυλισμάτων κάνναβης και κανναβέλαιου.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΤΦΠΑ