Τίτλος Παραδοτέου: Π2.4 – Δείγματα κανναβέλαιου για ανάλυση.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΓΠΑ-ΕΓΕΦΠ