Τίτλος Παραδοτέου: Π2.2 – Εφαρμοζόμενα πρωτόκολλα απομόνωσης κανναβινοειδών βιολογικής σημασίας.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΤΦΠΑ