Τίτλος Παραδοτέου: Π2.1 – Εφαρμοζόμενα πρωτόκολλα παραγωγής εκχυλισμάτων κάνναβης.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΤΦΠΑ