Τίτλος Παραδοτέου: Π1.4 – Έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την ενδεδειγμένη καλλιεργητική πρακτική, τη συγκομιδή και τη διαχείριση της καλλιέργειας.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΓΠΑ-ΕΓΕΦΠ