Τίτλος Παραδοτέου: Π1.3 – Φυτικά δείγματα και δείγματα σπόρων (τουλάχιστον 80) από τον πειραματισμό για φυτοχημική ανάλυση και εξαγωγή κανναβέλαιου.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΓΠΑ-ΕΓΕΦΠ