Τίτλος Παραδοτέου: Π1.2 – Έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη γεωμορφολογία, κλιματικές παραμέτρους, ποικιλίες και καλλιεργητικές τεχνικές από διαφορετικές καλλιέργειες βιομηχανικής κάνναβης στην Ελλάδα.

Είδος Παραδοτέου: Έκθεση

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΓΠΑ-ΕΓΕΦΠ