Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ5 – Ανάπτυξη μεθοδολογίας απομόνωσης των δραστικών συστατικών και εμπλουτισμού κανναβέλαιου σε πιλοτική κλίμακα.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): PHARMAGNOSE Α.Ε.