Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ4 – Ανάπτυξη καινοτόμων συνθέσεων από τα εκχυλίσματα βιομηχανικής κάνναβης. Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτηρισμού των συνθέσεων.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): UNI-PHARMA