Τίτλος Ενότητας Εργασίας: ΕΕ1 – Προμήθεια πρώτης ύλης βιομηχανικής κάνναβης από συλλογή δειγμάτων καλλιεργειών διαφορετικών τοποθεσιών της χώρας και καλλιέργειας σε σύστημα βιολογικής γεωργίας.

Κατηγορία Δραστηριότητας: ΠΕΑ:Πειραματική Ανάπτυξη (Άρθρο 25)

Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας): ΓΠΑ-ΕΓΕΦΠ